Srebrenitsa Avrupa vicdanının, değerlerinin, samimiyetinin aynasıdır

Srebrenitsa Katliamının 23. Yılı nedeniyle açıklamada bulunan AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, “Srebrenitsa Avrupa vicdanının, değerlerinin, samimiyetinin aynasıdır. Srebrenitsa?daki gibi toplu bir katliamın, ne Avrupa'da ne de dünyanın herhangi başka bir yerinde bir daha tekrarlanmaması ise en büyük arzumuzdur” dedi.

“11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa'da insanlık onuru ayaklar altına alınmış ve bu onursuzca, erdemsizce işlenen katliama karşı onurlu ve erdemli bir şekilde gerçekleşen baş gösteren direniş gerçekleşmiştir” diyen AK Parti e. Genel Başkan Yardımcısı, 24.25.26 Dönem AK Parti Manisa Milletvekili ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şube Başkanı Doç. Dr. Selçuk Özdağ, “Srebrenitsa ve Bosna temel ölçü ve parametreleriyle ayrı iki anlayışın, bütün bir insanlığa açık seçik mukayese imkânı veren son karşılaşmalarından biridir. Burada iki farklı kültür, medeniyet, tasavvur; iki farklı bakış, duruş, kavrayış karşı karşıya gelmiştir. Ahlakla ahlaksızlık, erdemle erdemsizlik, adaletle zulüm karşı karşıya gelmiştir. Bu vesile ile Bosna’da şehit edilen tüm Boşnak kardeşlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

BATI İNSAN HAKLARINDAN BAHSEDERKEN KENDİ KATLİAMLARINI ÖRTBAS ETMİŞTİR

“Dünya tarihinde kendi yaptığı katliamları örtbas etmek isteyen bir Batı Dünyası ile karşı karşıyayız. Batının Cihan Harbinde, Afrika’da, Ön ve Orta Asya’da, Kırım’da, Kızılderilere karşı Amerika’da, Ukrayna’da, Kırım’da sabıkaları var” diyen Özdağ, “Bu katliamlardan en bariz olanlardan biri de Srebrenitsa katliamıdır. Batı Dünyası’nın tarihi çarpıtma girişimlerini ve ikiyüzlülüğünü şiddetle kınıyor, 23 yıl önce şehit edilen Müslüman Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. 11 Temmuz 1995 tarihi insanlık onuru ve ahlakının ölüm pahasına onursuzluk ve ahlaksızlığa direnişinin de tarihidir. Bu soykırımda yok edilen de tüm tahammül sınırlarını zorlayarak var olan da insanlık olmuştur. Birileri kendileri var olmak için insanlık onurunu ve değerlerini yok ederken, birileri de insanlık değerlerini var kılmak ve yaşatmak için yok olmayı göze almıştır” şeklinde konuştu.

İNSANLIK TARİHİNİN EN VAHŞİ KATLİAMI YAŞANMIŞTIR
“O katliamda öldürülenler, başta Avrupa’ya sonra da bütün yeryüzüne ve bütün zamanlara Müslümanların ellerine geçen imkânları zalimler gibi ölçüsüz, adaletsiz ve vahşice kullanmayacaklarını göstermişlerdir” diyen Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü; “Boşnak kardeşlerimiz insanlık tarihinin en vahşi katliamına uğramalarına karşın kimseyi düşman bellemediler. Sırpların başka inanç ve kültür sahibi olmalarını düşmanlık sebebi görmediler. Yüzyıllarca yönetimini üstlendikleri coğrafyalarda farklı dillerden adetlere, etnik yapılara kadar tüm kültürel çeşitlilik devam ediyorsa bu onların sahip olmakla iftihar ettiği değerleri sebebiyledir. O değerlerin temelinde yaratılanı yaradandan ötürü sevmek vardır. Kim kendisini nasıl ifade ediyor ve yaşıyorsa öylece sevmek! Sevmeye ve birlikte yaşamaya nefreti, öfkeyi, düşmanlığı, şiddeti dışlamak dışında hiçbir ön koşul eklemeden. Kardeşlerimizin bu yaklaşımının karşılığı Srebrenitsa’da onlara ölüm olarak verilmek istenmiştir. Srebrenitsa Avrupa vicdanının, değerlerinin, samimiyetinin aynasıdır. Orada Sırp canilerin sapıklık boyutundaki milliyetçiliklerinin kanlı, kirli lekelerini ve hemen yanı başında Bosna Müslümanlarının hiçbir zaman sönmeyecek medeniyet ve insanlık ışıltısını da görsünler.”

Haber5 Ağustos 2018 Pazar