Selçuk Özdağ, İsmail Gaspıralı'yı vefatının 102. Yılında andı

AK Parti Manisa Milletvekili Türk Dünyası’nın önemli isimlerinden Kırım Türklerinden eğitimci, yayıncı ve politikacı İsmail Gaspıralı’yı vefatının 102. Yılında yaptığı açıklamayla andı. Gaspralı’nın Türk dil ve düşüncesinde ortak birliği savunduğunu kaydeden Özdağ, “63 yıllık hayatı boyunca Türk dil ve edebiyatının gelişmesi, Tercüman Gazetesinin Türk Dünyası’nın sesi olabilmesi için çalışmaları bulunan İsmail Gaspıralı “Dilde, fikirde, işte birlik” sözüyle Türk halklarındaki birlikteliğin temel ilkelerini oluşturmuş ve günümüzde de bu söz bu birlik mücadelesinin hedefini göstermiştir” dedi.

Türk Dünyası’nın önemli isimlerinden olan İsmail Gaspıralı’nın eğitimci ve politikacı kimliğinin yanısıra güçlü bir basın için yaşamı boyunca üstün gayret gösteren bir basın mensubu ve yayıncı olduğunu da kaydeden AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, “Gaspıralı Türk Dünyası’nın güçlü bir kalemi olarak Tercüman Gazetesi’ni 35 yıl boyunca çıkarma başarısını göstermiştir. Türk ve İslam toplumlarının eğitim, kültür reformu ve modernleşmeye ihtiyacını betimleyen Müslüman entelektüel kimliğiyle yayınlarında Türk halklarını birlik ve dayanışmaya çağırmıştır” diye konuştu.

“Modernleşmeyi savunan hayat çizgisiyle bir çok eserlere imza atmış olan İsmail Gaspıralı bunun ancak öncelikle eğitimle sağlanacağına inanıyordu” diyen Özdağ, “O İslam okullarındaki çoğunlukla din üzerinde yoğunlaşan eğitim sistemini eleştirdi ve çocukların ana dillerini daha etkili konuşmalarını sağlayacak yeni bir öğretim sistemi kurdu, bu şekilde yeni müfredatı sundu. 1881 tarihli bir yazısında: “Geri kalmışlığımızın tek nedeni cehaletimizdir. Avrupa’da neyin icat edildiğine veya neler olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Bu izolasyondan kurtulmak için bunları okuyabiliyor olmamız gerekirdi; Avrupa fikirlerini yine Avrupalı kaynaklardan öğrenmeliyiz. İlk ve ortaokullarımızın müfredatlarına bu dersleri koymalıyız ki, göz bebeklerimiz yani öğrencilerimiz bu fikirlere ulaşabilsin” demiştir. Bu sözler dahi Gaspıralı’nın eğitime ne kadar önem verdiğinin en önemli örneklerinden biridir. Gaspıralı açtığı cedid okullarıyla sadece Kırım’ı değil tüm Türk Dünyası’nın uyanmasına öncülük etmiştir. Tüm bunları yaparken de üzerine atılan her türlü iftiraya başarıyla karşı koyan İsmail Gaspıralı’nın değerini Türk milleti her zaman bilerek kendisine ve fikirlerine sahip çıkmıştır” dedi.

“Unutulmamalıdır ki şehirler medeniyetin beşiğidir; medeniyet şehirde doğar, kök salar” diyen Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü, “İsmail Gaspıralı, medeniyetin tarifini yaparken “Şehirli bir insan kırda ve sahrada ikamet eden bedevî bir insandan rahatça, selâmetçe ihtiyatlıca ve emniyetlice bir hâlde yaşayabileceğinden, ‘medeniyet’ demeden, insanların rahat, selâmet ve emniyet üzere yaşamakta olan bir usul ve suret-i maişet olduğu istihraç olunur” demiştir. Gaspıralı’ya göre, medeniyet demek, rahatlık, huzur, barış, emniyet üzere yaşamak ve geçimini temin etmek demektir. Türk milletinin kurmuş olduğu cihanşümul medeniyet, aynı zamanda bir şehir medeniyetidir. Asırlarca bütün cihana hükmeden bu medeniyet, şehir idareleri ve idarecileriyle, vakıfları ve vakıf insanlarıyla şehirlerde doğmuştur. Nice kahramanlar, devlet adamları, şairler, mimarlar, musikişinaslar bu şehirlerde doğmuş, bu şehirlerde yetişmiştir. Bütün bu kıymetler dil ile yaşar, dil ile hayatiyetini devam ettirir. Türk dili, dünyanın en eski ve en yaygın beş dilinden biridir. Üçyüzelli milyonu aşkın insan, Türk dilinin çeşitli kollarını konuşmaktadır. Ancak bugün Türk boyları arasında bir dil birliğinden bahsetmek henüz mümkün değildir. “Dil’de, Fikir’de, İş’de Birlik” şiarıyla dil birliğinin önemi üzerinde duran ve hayatını bu işe vakfeden Üstad-ı Ekrem İsmail Gaspıralı’yı vefatının 102. yılında rahmet ve minnetle yad ediyorum. Biliyoruz ki, dil’de birlik olmadan fikirde de, iş’te de birlik olmaz; birlik olmayan yerde dirlik olmaz!”

Haber24 Eylül 2016 Cumartesi