Selçuk Özdağ'dan vergi borçlularına 31 Mayıs çağrısı

Esnafın yerel ekonominin can damarı olduğunu belirten AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Vergi için yapılandırmada 1. ve 2. taksitler, sigorta primleri yapılandırmada 1. taksit için son günün 31 Mayıs olduğunu kaydetti. Ekonomiyi rahatlatmak ve esnafa daha rahat, daha huzurlu nefes aldırmak amacıyla 2016 yılında 6736 sayılı kanun kapsamında yapılandırma imkanı getirildiğini kaydeden Özdağ, “Esnafımızın bu avantajı kaybetmemesini arzuluyoruz ve herhangi bir sebepten dolayı yapılandırma taksitinin ilkini, ikincisini veyahut ilk iki taksitini ödememiş vatandaşlarımızı bu taksitlerini ödemeye davet ediyoruz” dedi.

Birikmiş borçların ödenmesinde kolaylık sağlayan ve 19 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6736 sayılı kanundan yararlanmaya devam etmek için son günün 31 Mayıs olduğunu bildiren AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ herhangi bir sebepten dolayı kanun kapsamda yapılandırma yaptırmış ama taksitlerini ödeyememiş olan vatandaşlara çağrıda bulunarak ödemelerini en geç 31 Mayıs tarihine kadar yapmaları gerektiğini kaydetti. 6736 Sayılı Kanunla esnaftan sanayicilere, işletmecilerden öğrencilere kadar çok geniş bir kesime önemli kolaylıklar getirildiğini söyleyen Özdağ, “6736 sayılı Kanun ile vatandaşların kamuya olan borç yükünün azaltılması, borçların taksitler halinde ödenebilmesi ve vergi ihtilaflarının sonlandırılması gibi çok önemli imkanlar getirilirmiştir. Ekonominin can damarı olarak gördüğümüz esnafımıza devam eden vergi incelemeleri için Kanundan yararlanılabilmesi, geçmiş yıl beyanlarının artırılması yoluyla vergi incelemesine muhatap olunmaması, daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilmesi, işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi imkânları getirilmiştir” diye konuştu.

GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN YOLU GÜÇLÜ EKONOMİDEN GEÇİYOR

Maliye’nin ekonomik kalkınmanın temeli olduğunu ifade eden Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü, “Muasır devletler seviyesine yükselmek istiyorsak bunun yolu öncelikle vatandaş olarak vergilerimizi zamanında ödenmekten geçmektedir. Nisan ayında vergi gelirlerinin artışı otomatikman ekonomik canlanmayı da beraberinde getirmiştir. Nisan ayında vergi gelirleri yüzde 14,3 artış göstermiş olup bu oran, vergi gelirlerinde 2017 yılının tamamı için Maliye Bakanlığımızın öngördüğü yüzde 11,4’lük artış oranının üzerindedir. Vergi türleri itibarıyla artış oranlarına bakıldığında, bu artışlar üretim, tüketim ve ekonomik aktivitelerde canlanmayı işaret etmektedir. Daha zengin, daha özgür ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmış güçlü ülke Türkiye hedefinde vatandaşlarımız ve esnafımıza önemli sorumluluklar düşmekte olup bu sorumluluklardan birisi ise vergi borçlarının zamanında ödenmiş olmasıdır. Unutulmamalıdır ki güçlü ülke olmanın yolu güçlü ekonomi, güçlü demokrasi ve demokrasiye ram olmuş güçlü orduya sahip olmaktan geçer.”

31 MAYIS’I KAÇIRMAYIN!
2016 yılında 6736 sayılı kanun çıkartılırken Kesinleşmiş alacaklardan yararlanabilecek olan borçlu kayıt sayısının Manisa genelinde 251 Bin 115 olduğunu ancak bir kişinin birden fazla vergi türünden borçlu olabileceği göz önüne alındığında bu sayının 200 Bin civarında olduğunun tahmin edildiğini kaydeden AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ , “Kanun hükümlerinden yararlanan vatandaşlara, yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödeme imkânı getirilmiş, yapılandırılan tutarların peşin veya ilk taksit ödeme süreleri de 30 Kasım 2016 tarihinde sona ermiştir. Bazı vatandaşlarımızın, Kasım 2016 ayında ödemelerini yapmamaları nedeniyle Kanundan yararlanma hakları sona ermiş, ancak Kanuna eklenen geçici bir madde ile kendilerine son bir şans verilmiştir. Yapılan düzenleme gereğince; Yapılandırması ihlal olan borçlular, ödemeleri gereken taksit tutarlarını, geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeyebilecektir. Buna göre 6736 Sayılı Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır. Ocak ayında ödenmesi gereken taksitler Mayıs ayında, Şubat ayında ödenecek taksitler Haziran ayında ödenecektir. Diğer taksitlerde aynı şekilde ödeme sürelerinin son günlerinden itibaren dörder ay uzamış bulunmaktadır. 6736 Sayılı Kanunun getirdiği önemli şartlardan biri de taksit ödeme süresince tahakkuk eden vergilerin gününde ödenmesidir. Cari dönem ödeme şartını ihlal edenlere de hak verilmiş ve bu mükellefler cari dönem yükümlülüklerini Mayıs 2017 sonuna kadar yerine getirerek ya da çok zor durumda olmaları nedeniyle bu yükümlülüklerini yerine getiremediklerini tescil başvuruları ile belirterek Kanundan yararlanmaya devam edeceklerdir” dedi.

21 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’nin yeniden Genel Başkanı olmasıyla Partili Cumhurbaşkanlığı Modelinin de fiiliyat kazandığını kaydeden Özdağ, “Parlamenter sistemin ülkemize maliyetini burada yeniden tekrar etmeye gerek yok, tek başına iktidarlar dışında, siyasi krizlerle, ekonomik krizlerle, güvenlik sorunları ile vesayetçi anlayışlarla ve darbelerle anılan bu sistem ile en büyük ekonomik darbeyi esnaflarımız yaşadı. AK Parti iktidarları döneminde güçlü siyasi iktidarla beraber gelen istikrarla ekonomik hamlelerimiz buna eklenince esnafımızın yüzü tekrar gülmeye başladı. İnanıyorum ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle esnafımızın yüzü daha da gülecek. Huzur ve refah seviyesi daha da artacak. Esnaf bir şehrin hayat damarıdır. Hükümetimiz gerek KDV ile ilgili, gerek kredi yapılandırmalarıyla ilgili, gerek vergi dilimlerinin aşağıya çekilmesiyle ilgili veyahut vergi, SSK ve benzeri borçların yapılandırılmasıyla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptı ve esnafımızın daha rahat, daha huzurlu bir şekilde işine devam etmesini, evine ekmek götürmesini sağladık" diye konuştu.

Haber23 Mayıs 2017 Salı