Geçmişimizin toplamı geleceğimizin tohumudur

Ahilik Haftası nedeniyle açıklamada bulunan AK Parti Siyasi Erdem - Etik Kurulu Üyesi ve Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Ahilik kültürünün temelinin ilmihal ve kitap medeniyetine dayandığını kaydederek, “Bugünkü medeniyetimizin ve kültürümüzün tohumu, geçmişimizin toplamıdır. Bugün Batı dünyasının ekonomik alanda yaptığı çalışmalar, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden aldıkları örneklerden kaynaklanmaktadır. Bugünkü dünyamızda üretici ve tüketiciyi koruma anlayışının temeli, Ahilik kültürüne dayanmaktadır” dedi.

AK Parti Siyasi Erdem - Etik Kurulu Üyesi ve Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ Ahilik Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, “Bugünkü dünyamızda üretici ve tüketiciyi koruma anlayışının temeli, Ahilik kültürüne dayanmaktadır. Bugünkü medeniyetimizin ve kültürümüzün tohumu, geçmişimizin toplamıdır. Bizim de ülke olarak geçmişimizin bir toplamı var; bu da gözyaşı medeniyetimizdir, ilmihal ve kitap medeniyetimizdir. Esnaflarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, ticari hayatlarında bol kazançlar, müşterinin geleceğine ve sağlığına göre üretim yapmalarını diliyorum" dedi.

AHİLİK ALIŞVERİŞTEKİ GÜVENİN TEMELİDİR
Ahiliğin özellikle Selçuklular ve Osmanlılar döneminde esnafı dizayn etme amacıyla kurulan loncalar olduğunu belirten Özdağ, “Ahilik kültürü esnafın ahlâklı olmasını sağlamak, vatandaşa sağlıklı mamuller satılmasına öncülük etmek adına başlatılmıştı. Bugün Batı dünyasının ekonomik alanda yaptığı çalışmalar, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden aldıkları örneklerden kaynaklanmaktadır. Bugünkü dünyamızda üretici ve tüketiciyi koruma anlayışının temeli, Ahilik kültürüne dayanmaktadır. Bugünkü medeniyetimizin ve kültürümüzün tohumu, geçmişimizin toplamıdır. Bizim de ülke olarak geçmişimizin bir toplamı var; bu da gözyaşı medeniyetimizdir, ilmihal ve kitap medeniyetimizdir. Esnaflarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, ticari hayatlarında bol kazançlar, müşterinin geleceğine ve sağlığına göre üretim yapmalarını diliyorum" diye konuştu.

AHİLİK BİR HAYAT FELSEFESİDİR
Tarihi süreç içerisinde Türk sosyal hayatını derinden etkileyen ve varlığını asırlarca sürdürebilen sivil örgütlerin başında Ahilik teşkilatının geldiğini belirten Özdağ, “Türk milletinin tarihi seyrini ve gelişim sürecini analiz ettiğimizde diğer toplumlarda olduğu gibi bünyesinde sivil toplum örgütlerinin oluştuğu ve bunların toplum hayatını derinden etkilediği görülür. Bunların başında da Ahilik kültürü gelmektedir. Ahilik bir hayat felsefesi niteliğinde oluşu sebebiyle kültürel alanı oluşturan bütün dinamikleri, ferdin ve toplumun iktisadi, siyasi ve sosyal hayatını etkilemiştir. Osmanlı Devletinin son dönemine kadar devam eden Ahilik, Türkler arasında ideal insan tipini oluşturmak amacını gütmüştür. Türkler yiğitlik ve cömertlik mefkûresi olarak adlandırdıkları bu ideal insan tipine akı, mesleğine de akılık demişlerdir. Akılığın gereği olarak akıların birbirine karşı kardeşçe muamelede bulunmalarından dolayı bu kelimenin zamanla yerini ahi kelimesine bırakmış olduğu bilinmektedir. Ahilik genelde meslek kuruluşu olarak anılsa da temelinde güçlü bir ahlak öğretisi vardır. Ahi zaviyeleri gerçekte birer akademi ya da medrese konumundadırlar. Ahilik teşkilâtı Anadolu’nun Türkleşmesinde; Türk kültürü ve medeniyetinin, Türk dili ve edebiyatının gelişmesinde, gelenek ve törelerin yerleşmesi ve korunmasında, Türk sanat ve ticâret ahlâkının oluşması ve yaygınlaşmasında çok önemli hizmetler görmüştür. Ahiliğin Türk toplumuna etkilerinin bugün bile devam ettiğini görmek için, Anadolu’da her hangi bir sanat kolunda usta-kalfa-çırak ilişkisine bakmak yeterlidir” dedi.

AHİLİK ÖRNEK İNSAN PROFİLİNİN ÇİMENTOSUDUR
AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi, Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ açıklamasına şöyle devam etti; “Ahilik; iyi huylu ve güzel ahlaklı olmak demektir; işinde ve hayatında, kin, hasetlik ve gıybetten kaçınmak demektir; ahdinde, sözünde ve sevgisinde vefalı olmak demektir; gözü, gönlü ve kalbi tok olmak, şefkatli, merhametli, adaletli, faziletli, iffetli ve dürüst olmak demektir; cömert, ikram ve kerem sahibi olmak, küçüklere sevgi, büyüklere karşı edepli ve saygılı olmak demektir. Bu düşünceler ile esnaflarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, ticari hayatlarında bol kazançlar, müşterinin geleceğine ve sağlığına göre üretim yapmalarını diliyorum.”

Haber25 Mayıs 2016 Çarşamba